สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่กิจกรรม : 2021-09-21

Responsive image

 
วันที่ 21 กันยายน 2564  นายวิทยา  สุดดี  ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานการการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  ด้วยระบบออนไลน์  Google Meet   กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ลำปาง เขต 2  และธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2  ได้รับอนุเคราะห์วิทยากรโดย นายนพชัย  สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 12:15:05