สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-09-21

Responsive image

          นายประพันธ์  รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ไป  ประเมินฯ เด็กหญิงนิภาพร  นันทกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา  สุภาสอน ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:04:01