สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-09-22

Responsive image

           นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ไปประเมินโรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินฯ ในระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา สุภาสอน ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 11:19:08