สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง

วันที่กิจกรรม : 2021-09-29

Responsive image

ลำปาง 2 ร่วมจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เขตบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบทางไกล Google Meet  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2     ในส่วนของ สพป.ลำปาง เขต 2  มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
นายวิทยา  สุดดี            ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
นายเดชะ  ธีระตระกูล     รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
นางวันเพ็ญ  วงศ์สถาน    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางชุลี  ตันทา              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางเกษณี  ชำนาญ        นักวิชาการทางการศึกษาชำนาญการ
พร้อมนี้ ได้แสดงความยินดี กับ  นายประพันธ์  รินพล  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์  ทานุชิต  อดีต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานในกิจกรรม


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 10:48:55