สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อลาในวันเกษียณอายุราชการ

วันที่กิจกรรม : 2021-09-30

Responsive image

 
วันที่  30 กันยายน 2564  สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิทยา  สุดดี ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วยนายเดชะ  ธีระตระกูล รองผอ.สพป.ลำปางเขต 2  นางชุลี  ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางวันเพ็ญ  วงศ์สถาน  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และนายประพันธ์  รินพล  ผอ. สพป.ลำปาง เขต 3   ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2  อาทิเช่น พระพุทธ  องค์ท้าวมหาพรหม  พระภูมิ  เจ้าที่ศาลตายาย  เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกษียณอายุราชการ และไปดำรงตำแหน่งใหม่  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 10:14:03