สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 เกลี่ยอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-04

Responsive image

 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564  นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เนื่องจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 11:38:05