สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-06

Responsive image

 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2​


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 11:09:43