สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ร่วมต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ วิเศษ และ รอง ชยพล ศรีประดิษฐ์

วันที่กิจกรรม : 2021-10-11

Responsive image

 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564  สพป.ลำปาง เขต 2 ต้อนรับ นายไพโรจน์  วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และ นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  โดยมี นายวิบูลย์  ทานุชิต  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ลำปาง และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในการต้อนรับ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 11:13:06