สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-11

Responsive image

วันที่ 11 ตุลาคม 2564   สพป ลำปาง เขต 2  ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม 1 สพป ลำปาง เขต 2  โดยมี นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม  เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-10-25 10:40:24