สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/64

วันที่กิจกรรม : 2021-06-23

Responsive image

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/64 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึง นักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สพป.ลำปาง เขต 2
ต่อจากนั้น นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าว สพฐ. แจ้งข้อราชการ แนวทางการ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:56:54