สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-15

Responsive image

วันที่  15  ตุลาคม  2564  นายชยพล  ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:34:13