สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-19

Responsive image

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564
​    นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายชยพล ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:17:35