สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่กิจกรรม : 2021-10-19

Responsive image

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  
           นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​  พร้อมด้วย  นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2, นายชยพล  ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ สพป ลำปาง เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย​ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019    (COVID 19) การรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:51:21