สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ร่วมรับชมรายการ  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  38/2564 ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมทีมบริหาร สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-20

Responsive image

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม  2564 
           สพป.ลำปาง เขต 2  นำโดย นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหาร  ติดตามรับชมรายการ      พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่  38/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์         การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน 
รับชม  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2
            ต่อจากนั้น นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าว สพฐ. แจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน และหารือ ข้อราชการ  พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการศึกษา ของสพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:05:26