สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่สุจิตรา  สุวรรณกูฎ มารดาของ นางสุปราณี  อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-20

Responsive image

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
         สพป. ลำปาง เขต 2 นำโดย นายไพโรจน์  วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2,
ผอ.กลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่สุจิตรา  สุวรรณกูฎ มารดาของ
นางสุปราณี  อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 2 ณ วัดบ้านนาก่วมเหนือ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:33:48