สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2อบรมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-23

Responsive image

วันที่ 22 ตุลาคม 2564   ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา จัดอบรมวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุม 1 สพป. ลำปางเขต 2  โดยมี นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานเปิดการจัดอบรมฯ  โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนเทศบาล 5  ดร.ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศลาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:50:40