สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่กิจกรรม : 2021-10-25

Responsive image

วันที่ 25 ตุลาคม 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้  นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นำ ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2  เข้าแถวเคารพธงชาติ  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมนี้ได้รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อแสดงพลังแห่งความตระหนักร่วมกันต่อต้านการทุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลำปาง เขต 2 
พร้อมนี้  นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ได้พบปะ แจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:29:55