สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 รุ่น 2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-25

Responsive image

           วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาประจำปี 2564 รุ่น 2  อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:08:31