สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่กิจกรรม : 2021-10-28

Responsive image

นายไพโรจน์  วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดให้กับเด็กหญิงนิภาพร  นันทกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินฯ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในการนี้ ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง (โสภา ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:40:35