สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2



ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-26





Responsive image

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน  กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.   ประเมิน รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่ นายสิรภูมิสิทธิ์  วงศฺ์น่าน  รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเถิน   นายศุภชัย  พิสสมัย  รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเสริมงาม  นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์  รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเกาะคา   น.ส.ชลันดา  นิลสนธิ  รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสบปราบ  ณ ห้องประชุม 1  สพป ลำปาง เขต 2   พร้อมนี้  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:10:56