สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference ช่องทาง You Tube LPG2

วันที่กิจกรรม : 2021-10-27

Responsive image

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบทางไกล Video Conference  ช่องทาง You Tube LPG2 (สพป.ลำปาง เขต 2) และระบบ Google Meet   ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:23:06