โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

บุคลากร


ผู้อำนวยการ

...

นายยงยุทธ เขื่อนแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 064-3496226
อีเมล : thairat.47@gmail.com

ครู

...

นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 083-5751955
อีเมล : phatcharin2632@gmail.com

...

นายนฤเบศร์ อุ่นปิง

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 083-5684693
อีเมล : raktaq@gmail.com

...

นางสาวศิริกัญญา แก้วจีโน

ตำแหน่ง : ครู
โทรศัพท์ : 088-2991932
อีเมล : sirikanya901@gmail.com

...

นางพัณณ์ชิตา ผ่านภพ

ตำแหน่ง : ครูขาดแคนขั้นวิกฤต
โทรศัพท์ : 086-3915941
อีเมล : peawphanchita@gmail.com

...

นางสาวณัฐธิดา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 093-2762510
อีเมล : natthida.duangkaw@gmail.com

...

นางสาวชไมพร เรือนชมภู

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 086-3778116
อีเมล : chamaiporn8116@gmail.com

บุคลากร

...

นางสาวสุภาพร เพ็ชรแสนงาม

ตำแหน่ง : ครูธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 084-1705678
อีเมล : petsanngam001@gmail.com

...

นายศตวรรษ วิสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 062-2707311
อีเมล : -