โรงเรียนบ้านเวียง

BAWIANG SCHOOL

บุคลากร


ผู้อำนวยการ

...

นางพัชริยา ศรีธิพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 054291604
อีเมล : banwiangsch.thoen@gmail.com