โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

maechiangrailum school

บุคลากร


ผู้อำนวยการ

...

นางสาวอรุณี สิงห์ใจมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียยนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
โทรศัพท์ : 0918405029
อีเมล : ao_3008neung7583@gmail.com

ครู

...

นายคมสัน จิรภาไพโรจน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
โทรศัพท์ : 0861859861
อีเมล : katori2801@gmail.com

...

นางสาววิสุทธิลักษณ์ นาแพงหมื่น

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
โทรศัพท์ : 0828949011
อีเมล : spk-55555@hotmail.com

ครูธุรการ

...

นางสาวอังศุริน สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
โทรศัพท์ : 0611475365
อีเมล : angsurin31tl@gmail.com