สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


จตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2 ภาษา