สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2 ภาษา

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)