สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน

วันที่ : 2 ก.พ. 2565