สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

สพป.ลำปาง เขต 2 จัดกรรมรณรงค์ และอบรม KM ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง

วันที่ : 2565-08-03


วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 
โดยมี นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมโดยมีกิจกรรมรณรงค์ และการอบรม KM 
ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 
ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2