สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-08-04


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
          นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 3 
ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ณ วัดนาเบี้ย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง