สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

นายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาตาล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ : 2565-08-04


วันที่ 4 สิงหาคม 2565
          นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาตาล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site 100 % เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด