สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่สถานศึกษาที่เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ : 20 ก.ย. 2565


วันที่ 20 กันยายน 2565
         นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 มอบหมายให้นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นำคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็น สถานศึกษาที่เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง