สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

วันที่ : 2565-09-23


วันที่ 23 กันยายน 2565
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2