สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ดร.สรัญญา​ บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายสมบัติ​ สิริวงศ์เครือ​ และนายชยพล​ ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ : 7 พ.ย. 2565


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.สรัญญา​ บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย นายสมบัติ​ สิริวงศ์เครือ​ และนายชยพล​ ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง