สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 9 พ.ย. 2565


การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2