สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญา

วันที่ : 14 พ.ย. 2565


วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน​ 2565 ดร.สรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมนี้ ได้พบปะแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป