สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ : 2565-11-14


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565​ เวลา​ 13.30​ น.​ ดร.สรัญญา​ บุดดา​ ผอ.สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2ครั้งที่ 1/2565​ ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2