สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ : 10 ม.ค. 2566