สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ปฏิทินการย้ายครู (ฉบับแก้ไข)และองค์ประกอบการย้าย สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 11 ม.ค. 2566