สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัคธเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วันที่ : 4 ม.ค. 2566


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

LAMPANG PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2

บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัคธเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วัน เดือน ปี

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

รวม

4 มกราคม 2566

18091892983

5 มกราคม 2566

85613121458

6 มกราคม 2566

7922251527105

9 มกราคม 2566

23817202027115

10 มกราคม 2566

15399111259

11 มกราคม 2566

10331361146

12 มกราคม 2566

837761445

รวมทั้งสิ้น

89317310579134511