สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2566 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 17 ม.ค. 2566