สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ : 23 ม.ค. 2566


วันจันทร์ ที่  23 มกราคม​ 2566

         นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน ศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมนี้ ได้พบปะแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป