สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566

วันที่ : 25 ม.ค. 2566


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 
      นางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2