สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นร.ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเถิน จ.ลำปาง

วันที่ : 15 มี.ค. 2566


วันที่ 15 มีนาคม 2566
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดย นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบงกช ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางเพลินพิศ อิทธิผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (National Test : NT) เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการดำเนินการสอบความสามารถพื้นฐานของโรงเรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเถิน จ.ลำปาง ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย