สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 17 มี.ค. 2566


วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
          นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางศุภัคภางค์ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2