สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (รั้วสำนักงาน)

วันที่ : 28 มี.ค. 2566


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (รั้วสำนักงาน)