สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมข้าราชการและบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 24 พ.ค. 2566


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
      นายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมแม่จาง สพป.ลำปาง เขต 2