สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมข้าราชการและบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 24 พ.ค. 2566