สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

วันที่ : 26 พ.ค. 2566


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดย นางสาวภัสสิร์ญา แสงเมืองเปียง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว จังหวัดนครพนม