สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบย้ายที่ ๒ ครั้งที่ ๒

วันที่ : 31 ต.ค. 2566