สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และการเตรียมความพร้อมการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ : 8 พ.ย. 2566


     วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายประชา ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และการเตรียมความพร้อมการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2