สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

วันที่ : 20 พ.ย. 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสรัญญา บุดดา ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ซึ่ง สพฐ.มอบหมายให้ สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจากสพป.ลำปาง เขต 1, เขต 2, เขต 3 และสพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2