สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

วันที่ : 2565-01-11